Mullhylla

Pålastningslåda med mullhylla gör att slitaget blir minimalt på bandet.

Mullhylla

-