Special Products

Volta Belting specialprodukter och anpassade profiler finns i många branscher. Alla Volta Belting anpassade material är gjorda av samma material som transportbanden, vilket gör dem praktiskt taget oförstörbara. Termos Welding garanterar överlägsen bindning, så att material inte lossnar från remmens bas.

Special Products

Särskilda produktlinjer

  • Valsbeläggningens muff: minska påverkan på metallvalsar för industrin för keramiska plattor eller förhindra skavning vid bearbetning av livsmedel; tillgängligt i ett intervall av diametrar; tillval dedikerat monteringsverktygssystem
  • Beläggningsmaterial: svetsade på Volta Belting produkter för att förändra struktur, grepp och friktionskoefficienten
  • Flyg/cleats: tillskuret från tjocklekar upp till 8 mm
  • Baserade sidoväggar
  • T-formad bas cleats
  • Gångjärn (universal) spets: tinnar kant svetsad på ett transportband för snabb montering utan svetsning

Volta Belting’s special products and custom profiles are found in many industries. All Volta Belting custom fabrications are made from the same materials as the conveyor belting, making them virtually indestructible. Thermowelding ensures superior bonding, so fabrications will not detach from the base belt.

Special Product Lines

Roller coating sleeves: reduce impact on metal rollers for ceramic tile industry or prevent bruising in food processing; available in a range of diameters; optional dedicated assembly tooling system
Coating materials: welded onto Volta Belting products to alter texture, grip and the coefficient of friction
Flights/cleats: cut to size from thicknesses up to 8mm
Based sidewalls
T-shaped base cleats
Hinge (universal) lace: castellated edge welded onto a conveyor belt for quick assembly without welding