Non-Food Grade Belts

I mer än 50 år, har Volta Belting producerat transportband som motstår skärskador, punkteringar och avskavning. Volta Belting tillverkar en rad termoplastisk elastomer (TPE) transportband för icke-livsmedelsapplikationer över ett brett spektrum av branscher.

Företagets industriella positive-drive transportband innefattar en tung version finns i OEM-installationer runt om i världen för applikationer som kräver hög kvalitet, väl konstruerad industriell transportband.

Non-Food Grade Belts

Utvald industriella tillämpningar

 • Byggmaterialtransport
 • Rengöringsmedel och kemikalier (salt, gödningsmedel )
 • Återvinning och fast avfall
 • Papper och förpackning
 • Utskrift
 • Elektronik
 • Metall stämpling
 • Plast, tyg och glas
 • Sten
 • Bilindustrin
 • Is

 


For more than 50 years, Volta Belting has produced conveyor belts that resist cuts, punctures and abrasions. Volta Belting manufactures a range of Thermoplastic Elastomer (TPE) conveyor belts for non-food applications, across a wide range of industries.

The company’s industrial positive drive conveyor belts include a heavy-duty version found in OEM installations around the world for applications that demand high-quality, well-engineered industrial belting.

Selected Industrial Applications

 • Construction material transport
 • Detergents and chemicals (salt, fertilizers)
 • Recycling and solid waste disposal
 • Paper and packaging
 • Printing
 • Electronics
 • Metal stamping
 • Plastics, fabric and glass
 • Stone
 • Automotive
 • Ice