SÅGVERK

Träindustrin och sågverk är kunder vi regelbundet hjälper med produkter & service.

KROSSINDUSTRIN

Krossindustrin och sågverk är kunder vi regelbundet hjälper med produkter & service.

PAPPERSINDUSTRIN

Pappersindustrin hjälper vi med utrustning och underhåll.

LIVSMEDELSINDUSTRIN

Slakterier och bagerier hjälper vi med utrustning och underhåll.

METALLINDUSTRIN

Inom metallindustrin jobbar vi brett med alla typer av tjänster.

LANTBRUK

Till lantbruk levererar vi transportörer och underhåller med delar & service.