Non-Food Grade Belts

I mer än 50 år, har Volta Belting producerat transportband som motstår skärskador, punkteringar och avskavning. Volta Belting tillverkar en rad termoplastisk elastomer (TPE) transportband för icke-livsmedelsapplikationer över ett brett spektrum av branscher.

Företagets industriella positive-drive transportband innefattar en tung version finns i OEM-installationer runt om i världen för applikationer som kräver hög kvalitet, väl konstruerad industriell transportband.

Utvald industriella tillämpningar

 • Byggmaterialtransport
 • Rengöringsmedel och kemikalier (salt, gödningsmedel )
 • Återvinning och fast avfall
 • Papper och förpackning
 • Utskrift
 • Elektronik
 • Metall stämpling
 • Plast, tyg och glas
 • Sten
 • Bilindustrin
 • Is

For more than 50 years, Volta Belting has produced conveyor belts that resist cuts, punctures and abrasions. Volta Belting manufactures a range of Thermoplastic Elastomer (TPE) conveyor belts for non-food applications, across a wide range of industries.

The company’s industrial positive drive conveyor belts include a heavy-duty version found in OEM installations around the world for applications that demand high-quality, well-engineered industrial belting.

Selected Industrial Applications

Construction material transport
Detergents and chemicals (salt, fertilizers)
Recycling and solid waste disposal
Paper and packaging
Printing
Electronics
Metal stamping
Plastics, fabric and glass
Stone
Automotive
Ice